het ontwikkelproces

En zo pakken we het aan!

De Tippe, de nieuwste uitbreiding van Stadhagen in Zwolle, wordt een buurschap gekenmerkt door deze hoofdthema’s:

  1. Klimaatadaptief
  2. Energieneutraal
  3. Circulair
  4. Duurzaam bereikbaar
  5. Sociaal inclusief

Er komen in De Tippe drie complementaire woongebieden: de Zuidpunt, de Stedelijke Radialen en het Poldergrid. Binnen de Stedelijke Radialen hebben we (Groeneburenhof en MMWZ De Tippe) ons oog laten vallen op plot Y1 of liever het GroeneBurenErf.

Wonen in de woongroep Groeneburenhof betekent voor ieder een eigen zelfstandig appartement, gezamenlijk een ontmoetingsruimte en tuin en veel aandacht voor elkaar. Onze doelgroep bestaat uit actieve, ondernemende 50-plussers die levensloopbestendig willen gaan wonen en voor wie een duurzame en groene woonomgeving belangrijk is.

Binnen de Groeneburenhof gaan wij dit waarmaken. Aan de rand van Zwolle, dicht bij de IJssel, gaan wij in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) bouwen. We hebben een optie op een stuk grond van ruim 4.000 m2 waar we

  • een appartementencomplex voor 15 appartementen voor de Groeneburenhof gaan bouwen samen met
  • 10 eengezinswoningen voor o.a. starters en jonge gezinnen van de vereniging MMWZ de Tippe (mmwzdetippe.nl) en
  • 8 sociale huurwoningen van de woningcorporatie Openbaar Belang.

We gaan een gemengd erf met een gezamenlijke, groene binnentuin realiseren. Beide verenigingen zijn aangesloten bij Mens- en Milieuvriendelijk Wonen Zwolle (MMWZ) en hebben duurzaamheid en groen bouwen hoog in het vaandel. Ook de woningbouwcorporatie Openbaar Belang ondersteunt onze ambities.

We hebben het aantal en de categorie van huizen/appartementen, verhouding huur/koop, aantal vierkante meters, eisen en wensen voor duurzaamheid, parkeren e.d. inmiddels beschreven. Ook hebben we gekozen voor een architect en een bouwer die zo veel mogelijk in hout bouwt. Uiteraard houden we de kosten van het geheel continu in het oog.

De eerste stappen zijn genomen; de gemeente Zwolle heeft de voorverkenning en haalbaarheidsonderzoek (zie het Ontwikkelpaspoort) voor het deelgebied (plot) Y1/GroeneBurenErf in de Tippe, goedgekeurd.

Begin juli 2023 is door de architect het Schetsontwerp (SO) gepresenteerd. Eind juli heeft er een update van de plattegronden plaatsgevonden. Begin september 2023 is de eerste versie van het SO-VO document gepresenteerd.

De volgende stap is het afronden en het intern en extern laten accorderen van dit ontwerp. Ook gaan we er vanuit dat we nu op korte termijn de reserveringsovereenkomst van de grond met de gemeente kunnen tekenen en dat we daarna het proces van het maken van een Voorlopig Ontwerp (VO) en Definitief Ontwerp (DO) kunnen doorlopen met aanvraag voor vergunningen e.d..

We houden iedereen op de hoogte over de voortgang.

Samen bouwen, woont beter!