het ontwikkelproces

En zo pakken we het aan!

De Tippe, de nieuwste uitbreiding van Stadhagen in Zwolle, wordt een buurschap gekenmerkt door deze hoofdthema’s:

  1. Klimaatadaptief
  2. Energieneutraal
  3. Circulair
  4. Duurzaam bereikbaar
  5. Sociaal inclusief

Er komen in De Tippe drie complementaire woongebieden: de Zuidpunt, de Stedelijke Radialen en het Poldergrid. Binnen de Stedelijke Radialen hebben we (Groeneburenhof en MMWZ De Tippe) ons oog laten vallen op plot Y1 of liever het GroeneBurenErf.

Wonen in de woongroep Groeneburenhof betekent voor ieder een eigen zelfstandig appartement, gezamenlijk een ontmoetingsruimte en tuin en veel aandacht voor elkaar. Onze doelgroep bestaat uit actieve, ondernemende 50-plussers die levensloopbestendig willen gaan wonen en voor wie een duurzame en groene woonomgeving belangrijk is.

Binnen de Groeneburenhof gaan wij dit waarmaken. Aan de rand van Zwolle, dicht bij de IJssel, gaan wij in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) bouwen. We hebben een optie op een stuk grond van ruim 4.000 m2 waar we

  • een appartementencomplex voor 15 appartementen voor de Groeneburenhof gaan bouwen samen met
  • 10 eengezinswoningen voor o.a. starters en jonge gezinnen van de vereniging MMWZ de Tippe en
  • 8 sociale huurwoningen van de woningcorporatie Openbaar Belang.

We gaan een gemengd erf (Groene Buren Erf) met een gezamenlijke, groene binnentuin realiseren. Beide verenigingen zijn aangesloten bij Mens- en Milieuvriendelijk Wonen Zwolle (MMWZ) en hebben duurzaamheid en groen bouwen hoog in het vaandel. Ook Openbaar Belang ondersteunt onze ambities.

In december 2023 is het DO document gereedgekomen. De aanvraag voor de omgevingsvergunning is onderweg. Ook zullen we binnenkort de eerste aanbetaling van de grond aan de gemeente Zwolle gaan doen.

We houden iedereen op de hoogte over de voortgang.

Samen bouwen, woont beter!