Samen bouwen woont beter!

Op onze plot staat sinds 15 september een eigen bord met verwijzing naar de websites van MMWZ De Tippe en Groeneburenhof:

PERSBERICHT m.b.t. informatiebijeenkomst op 9 oktober

Initiatiefnemers van de woonprojecten GroeneBurenErf en Klein Wonen in De Tippe nemen je graag mee in hun boeiende zoektocht naar ‘Duurzaam bouwen in collectief verband‘ tijdens de lezing op maandag 9 oktober in Stadkamer Zwolle van 19.00 tot 20.30 uur.

Bij duurzaam bouwen spelen de thema’s zoals klimaatadaptief, energieneutraal, circulair en sociaal inclusief een belangrijke rol. De vereniging Mens- en Milieuvriendelijk Wonen Zwolle heeft inmiddels met bovengenoemde uitgangspunten al drie projecten gerealiseerd. Nu volgen op twee locaties in De Tippe het ‘GroeneBurenErf’ en ‘Klein Wonen in De Tippe’. Er zullen sociale huurwoningen, starterswoningen en appartementen van klein tot groter worden gerealiseerd. En … er is nog ruimte om in te stappen.

De initiatiefnemers zullen toelichting geven op hun ambities en hun werkwijze. Wat dragen dergelijke initiatieven bij aan de bouwopgave en aan de transities op het gebied van energie en klimaat en wat is de betekenis ervan voor de woningmarkt? Er is voldoende gelegenheid om vragen te stellen.

De lezing is gratis toegankelijk, wel graag vooraf aanmelden via de knop Aanmelden op Stadkamer lezing duurzaam bouwen in collectief verband.

==========

Op zoek naar belangstellenden tijdens de 50PlusBeurs (september 2023) in Utrecht:

Ook op het Triodos Festival (16 september 2023; Hoofdstraat, Driebergen-Rijsenburg) kon je vertegenwoordigers van Groeneburenhof tegenkomen.

==========

Wonen in de woongroep Groeneburenhof betekent voor ieder een eigen zelfstandig appartement, gezamenlijk een ontmoetingsruimte en tuin en veel aandacht voor elkaar. Voor actieve, ondernemende 50-plussers die wellicht wat kleiner willen gaan wonen en voor wie een duurzame en groene woonomgeving belangrijk is.

Binnen de Groeneburenhof gaan wij dit waarmaken. Aan de rand van Zwolle, dicht bij de IJssel, gaan wij in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) bouwen in de wijk de Tippe. We hebben een optie in deze nieuwbouwwijk op een stuk grond van ruim 4.000 m2 waar we

  • een appartementencomplex voor 15 appartementen voor de Groeneburenhof gaan bouwen samen met
  • 10 eengezinswoningen voor o.a. starters en jonge gezinnen van de vereniging MMWZ de Tippe (mmwzdetippe.nl) en
  • 8 sociale huurwoningen van de woningcorporatie Openbaar Belang.

De eerste stappen zijn genomen; de gemeente Zwolle heeft de voorverkenning en haalbaarheidsonderzoek (zie het Ontwikkelpaspoort) voor het deelgebied (plot) Y1 in de Tippe (inmiddels door ons omgedoopt tot Groeneburenerf), goedgekeurd. We hebben het aantal en de categorie van huizen/appartementen, verhouding huur/koop, aantal vierkante meters, eisen en wensen voor duurzaamheid, parkeren e.d. inmiddels beschreven. Ook is het Schetsontwerp recent door onze architect gepresenteerd.

Heb je belangstelling om mee te denken en mee te praten met ons en vooral in ons appartementencomplex te komen wonen? Meld je dan voor een kennismakingsgesprek of deelname aan een informatieavond aan via info@groeneburenhof.nl of 038-4220427.

De volgende informatieavond zal ook nog worden georganiseerd:

Wie zijn “we”? Wat gaan we bouwen? Voor wie? Hoe duurzaam wordt het gebouwd? Kun je nog meepraten? Hoeveel appartementen? En wat gaan ze kosten? En wanneer zijn ze klaar?

Graag willen we bespreken wat dat voor ons inhoudt.

Op al deze zaken gaan we in op zaterdag 14 oktober a.s..
Je bent van harte welkom om 15:00 uur in de Hofkamer, Tiendschuurstraat 66, 8043 XS Zwolle. Koffie en thee staan klaar.

Op 21 november zullen we deelnemen aan een voorlichtingsbijeenkomst in het Saffier.

Samen bouwen woont beter!