welkom

afficheGWdag2023 GBH 20 mei

Hier gaan wij voor!                                                                        

Wonen in de woongroep Groeneburenhof betekent: voor ieder een eigen zelfstandig appartement, gezamenlijk een ontmoetingsruimte en tuin, en veel aandacht voor elkaar. Voor actieve ondernemende 50 plussers die wat kleiner willen gaan wonen en voor wie een duurzame en groene woonomgeving belangrijk is.

Binnen de Groeneburenhof gaan wij dit waar maken! Aan de rand van Zwolle, dicht bij de IJssel gaan wij in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) bouwen in de wijk de Tippe. We hebben een optie in deze nieuwbouwwijk, op een stuk grond van ruim 4000 m2 waar we

  • een appartementencomplex voor 15 appartementen voor de Groeneburenhof gaan bouwen samen met
  • 10 eengezinswoningen voor o.a. starters en jonge gezinnen van de vereniging MMWZ de Tippe (mmwzdetippe.nl) en samen met
  • 8 sociale huurwoningen van de woningcorporatie Openbaar Belang.

Een gemengd buurtje met een gezamenlijke groene binnentuin. Beide verenigingen zijn aangesloten bij MMWZ: Mens- en Milieuvriendelijk Wonen Zwolle en hebben duur-zaamheid en groen hoog in het vaandel. Ook de woningbouwcorporatie ondersteunt dit.

De eerste stappen zijn genomen, er zijn afspraken met de Gemeente Zwolle gemaakt dat we nu, na de goedgekeurde voorverkenning, verder kunnen met een haalbaarheids-onderzoek, dat zal uitlopen in een “Kavel- of Ontwikkelingspaspoort” voor het deelgebied (plot) Y1 in de Tippe.  We hebben al beschreven: het aantal en de categorie van huizen/appartementen, verhouding huur/koop, aantal vierkante meters, eisen en wensen voor duurzaamheid, parkeren e.d.

De volgende stap is het laten maken van een schetsontwerp (SO) voor het kavelpaspoort. Daarvoor zijn we ons nu aan het oriënteren op een architect en een bouwer, die zoveel mogelijk in hout bouwt. Uiteraard nemen we de kosten van het geheel goed mee in de overwegingen.

We gaan er vanuit dat we begin 2023 de reserveringsovereenkomst met de gemeente over de grond kunnen tekenen en dat we daarna het proces van Voorlopig Ontwerp en Definitief Ontwerp doorlopen, met aanvraag voor vergunningen e.d. We houden iedereen hier op de hoogte over de voortgang.

Heb je belangstelling om mee te denken, mee te praten en vooral mee te komen wonen bij ons? Meld je dan voor een kennismakingsgesprek aan via info@groeneburenhof.nl of 038-4220427.

Samen bouwen, woont beter!