welkom

Aanleiding
Een kleine vriendengroep stak in januari 2017 in Zwolle de koppen bij elkaar, met het idee om samen een bewonersgroep te realiseren in een bestaand gebouw of in nieuwbouw. Een groene omgeving, duurzaamheid (in energie en in materialen) en een prettige sociale omgeving, staan bij ons allen voorop.

We zijn dat proces aangegaan, vanuit de behoefte aan goed nabuurschap, aan faciliteiten delen en aan zo lang en vitaal mogelijk zelfstandig te kunnen wonen in een kleinere woning, waarbij we een ruime eengezinswoning achterlaten. We willen elkaar inspireren, samen plannen maken en er voor elkaar zijn bij tegenslag en mooie momenten.

De vereniging “Grijs en Groen Wonen” werd opgericht. De zoektocht naar een bestaand gebouw of naar een kavel bracht de groep bij Olst waar we vanaf het begin betrokken waren bij de ontwikkeling van Olstergaard. Een deel van de groep is zich geheel gaan richten op Olst en een ander deel zag in 2020 toch weer mogelijkheden in Zwolle ontstaan in woonbuurt de Tippe. “Grijs en Groen Wonen” is verder gegaan in Olst en heeft een boeiende groep mensen bijeen gebracht en is bezig met het ontwerp van hun wooncomplex, zie www.grijsengroenwonen.nl

Degenen die in Zwolle wilden wonen hebben de vereniging “Groeneburenhof“ opgericht.

Missie
Groeneburenhof wil voor ouderen (50+) een levensloopbestendig, duurzaam en energieneutraal wooncomplex realiseren met zelfstandige wooneenheden en gezamenlijke ruimten. Door onderlinge steun en inspiratie zijn bewoners in staat om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen.

Aanpak
We hebben het beeld beschreven van het vormen van een woongroep en van het woonprogramma, zie verder deze website. We hebben de vereniging opgericht en zijn in gesprek met de gemeente Zwolle. We timmeren aan de weg om meer mensen bij ons project te betrekken.

We zijn in ontwikkeling en breiden deze website steeds verder uit.
Heb je belangstelling?   Kijk bij contact hoe je ons snel kunt bereiken.