project

Collectief particulier opdrachtgeverschap
We bouwen op basis van CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap). Onlangs verscheen de ministeriële nota “Oud en zelfstandig in 2030. Aangepast REISadvies” waarin gestimuleerd wordt dat ouderen zelfstandig andere vormen van wonen gaan organiseren.

Bij CPO houd je als groep de regie in handen. De woningen kunnen meer naar eigen inzicht en op maat worden gerealiseerd. Het vraagt veel inzet van alle toekomstige bewoners en van ingehuurde deskundigen in de vorm van een procesbegeleider, een bouwkundige, een financieel specialist e.d. Er kan gebruik worden gemaakt van de deskundigheid in de groep zelf, zowel bij ontwerp als bij realisatie. Dat is afhankelijk van de samenstelling van de groep. Het instellen van commissies/werkgroepen kan ieders talent tot zijn recht laten komen en zorgt voor werkverdeling. De participatie van de leden is van belang voor de besluitvorming en het draagvlak en om de betrokkenheid binnen het project en de sociale omgeving te versterken.

De CPO treedt op als een kopersvereniging met volledige rechtsbevoegdheid.

Woonprogramma
⌂     Het gebouw bestaat uit ten hoogste drie verdiepingen en heeft een lift. Hout en andere natuurlijke materialen zullen de boventoon voeren. Een licht en energieneutraal gebouw waar ieder zich snel thuis voelt. Goede isolatie, duurzame materialen, energiezuinige verwarmings- en ventilatiesystemen en zonnepanelen verhogen de bouwkosten maar komen tegemoet aan duurzaamheid, wooncomfort en lagere woonkosten. Een gezamenlijke tuin en een open uitstraling naar de omgeving maken het gebouw compleet.
⌂    Woningen. Ons wooncomplex zal bestaan uit 12 tot 15 wooneenheden, die variëren van 70 tot 120 m². De wooneenheid zelf is gelijkvloers, heeft een woonkamer, slaapkamer(s), keuken, badkamer, inpandige berging en een balkon of terrasje. De indeling is afhankelijk van de individuele wensen, evenals de keuken- en badkamerinrichting, die buiten de bouwkosten vallen. De bouwkosten zullen tussen de € 275.000,- en € 375.000,- liggen per woning, inclusief gezamenlijke ruimten. Na uitvoerige overwegingen is besloten om geen huurwoningen in het complex op te nemen. Die constructie zou het project erg ingewikkeld qua financiële structuur maken.
⌂    Groepsruimten zijn een ontmoetingsruimte/hobbyruimte van ongeveer 40 m², met eenvoudige keukenuitrusting, een toiletgroep en wasserette. Een ruime, lichte entree met brievenbussen, lift en trap. Een gezamenlijke logeerkamer met douche, 20 m². In of buiten het gebouw is in eenvoudige uitvoering een gemeenschappelijke fietsenstalling gesitueerd met een kleine werkplaats waar ook het tuingereedschap is opgeslagen.
⌂    Bouweisen geven we hier globaal, deze worden later verder uitgewerkt. Het gebouw dient drempelloos te zijn, de deuren en gangen breed genoeg voor rollators of rolstoel. Vloeren niet te glad.
De hal in een woning moet zodanig groot zijn dat een rolstoel er makkelijk kan keren en de badkamer moet naast een rolstoel en bewoner ook ruim genoeg zijn voor een hulpverlener. Er moet ruimte zijn voor voorzieningen als beugels of douchezitje.
De lift moet groot genoeg zijn voor rolstoel en/of brancard. Trappen mogen niet te steil zijn.
De technische voorzieningen voor intercom, domotica, e-health, alarmeringssysteem, lichtsensoren e.d. zijn in het ontwerp al meegenomen. Dit sluit aan bij “Oud en zelfstandig in 2030. Aangepast REISadvies” aanbeveling 10: “Sluit regionale innovatie-akkoorden om grootschalige toepassing te bevorderen van digitale technologie die het leven van, en zorgen voor, ouderen thuis makkelijker en aangenamer kan maken”.

Ontwerp
Zover zijn we nog niet. Samen met de leden willen we op zoek gaan naar ieders droom en vandaaruit onze gezamenlijke droom destilleren. Ook zullen we gezamenlijk de verfijning van eisen en wensen aan het complex moeten beschrijven. Dat alles uiteraard getoetst aan de begroting.
Met een gedeelde droom en een Plan van Eisen kunnen we op zoek naar een architect die dit verder gaat uitwerken.
Dit alles is nog een heel traject: heel interessant om invulling aan te gaan geven met een groep mensen die onze visie kan onderschrijven en zich wil inzetten in alle klussen die hieruit voortkomen.

Financiën
Wij richten ons op wooneenheden, die in grootte variëren van 70 m² tot 120 m² en in prijs van € 275.00 tot € 375.000.
Dit bedrag is opgebouwd uit de volgende onderdelen:
* ontwikkelkosten, denk hierbij aan kosten voor notaris, architect, bouwdeskundigen
.  en een procesbegeleider, als ook voor verenigingskosten voor bankrekening,
.  huur vergaderruimten e.d.
* grondkosten
* bouwkosten

Er wordt gewerkt met voor de kosten een projectbegroting, die steeds opnieuw wordt bijgesteld in de Algemene Ledenvergadering, en met een liquiditeitsbegroting, waarin aangegeven staat welk bedrag per fase door de wooneenheden moet worden ingelegd om het geheel te bekostigen.

Planning
Wij hopen in het voorjaar van 2021 overeenstemming met de gemeente Zwolle en een projectontwikkelaar te hebben over een projectdefinitie, zodat daarna duidelijk is, waar en met wie we de bouwplannen gaan ontwikkelen.

Parallel hieraan moet er nog wel wat gebeuren:
✔ er moeten voldoende kredietwaardige deelnemers zijn;
✔ de kostenverdelingsafspraken zijn helder;
✔ er is een goede verhouding tussen kosten en waarde
.     waarmee het project financierbaar is bij een bank;
✔ projectbegroting en liquiditeitsplan zijn volledig en inzichtelijk;
✔ aan externen, architect, aannemer, koopcontracten en afspraken met deelnemers
.     en gemeente zijn helder en staan goed op schrift;
✔ de planning, taakverdeling en organisatie zijn duidelijk waardoor er intern
.     geen conflicten ontstaan en de aansturing van het project helder en transparant is;
✔ er moet door de gemeente Zwolle een omgevingsvergunning worden verleend.