project

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

Bij Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) houd je als groep de regie in handen. De woningen kunnen naar eigen inzicht en op maat worden gerealiseerd. Het vraagt grote inzet van de toekomstige bewoners en van in te huren deskundigen.

De Groeneburenhof richt zich op plot Y1 in de Stedelijke Radialen binnen de Tippe. De gemeente Zwolle had de Groeneburenhof tot september 2022 de tijd gegeven om tot een haalbaar plan te komen. Dat is gelukt. We zetten nu de volgende stappen. We gaan ervoor! Kijk bij nieuws naar de laatste stand van zaken. We proberen zoveel mogelijk van onderstaande punten te verwezenlijken:

Woonprogramma
⌂     Het gebouw bestaat uit drie verdiepingen en heeft een lift. Hout en andere natuurlijke materialen zullen de boventoon voeren. Een licht en energieneutraal gebouw waar ieder zich snel thuis voelt. Goede isolatie, duurzame materialen, energiezuinige verwarmings- en ventilatiesystemen en zonnepanelen verhogen de bouwkosten maar komen tegemoet aan duurzaamheid, wooncomfort en lagere woonkosten. Een gezamenlijke tuin en een open uitstraling naar de omgeving maken het gebouw compleet.
⌂    Woningen. Ons wooncomplex zal bestaan uit 15 wooneenheden, die variëren van 70 tot 105 m². De wooneenheid zelf is gelijkvloers, heeft een woonkamer, slaapkamer(s), keuken, badkamer, inpandige berging en een balkon of terrasje. De indeling is afhankelijk van de individuele wensen evenals de keuken- en badkamerinrichting die buiten de bouwkosten vallen. De bouwkosten zullen tussen de €300.000,- en €500.000,- liggen per woning inclusief gezamenlijke ruimten. Na uitvoerige overwegingen is besloten om geen huurwoningen in het complex op te nemen. Die constructie zou het project erg ingewikkeld maken qua financiële structuur.
⌂    Groepsruimten zijn een ontmoetingsruimte/hobbyruimte van ongeveer 80 m², met eenvoudige keukenuitrusting, een toiletgroep en wasserette. Een ruime, lichte entree met brievenbussen, lift en trap. Een gezamenlijke logeerkamer met douche van 20 m². In of buiten het gebouw is in eenvoudige uitvoering een gemeenschappelijke fietsenstalling gesitueerd met wellicht een kleine werkplaats waar ook het tuingereedschap is opgeslagen.
⌂    Bouweisen geven we hier globaal; deze worden later verder uitgewerkt. Het gebouw dient drempelloos te zijn, de deuren en gangen breed genoeg voor rollator of rolstoel. Vloeren niet te glad.
De hal in een woning moet zodanig groot zijn dat een rolstoel er makkelijk kan keren en de badkamer moet naast een rolstoel en bewoner ook ruim genoeg zijn voor een hulpverlener. Er moet ruimte zijn voor voorzieningen als beugels en douchezitje.
De lift moet groot genoeg zijn voor rolstoel en/of brancard. Trappen mogen niet te steil zijn.
De technische voorzieningen voor intercom, domotica, e-health, alarmeringssysteem, lichtsensoren e.d. zijn in het ontwerp al meegenomen. Dit sluit aan bij “Oud en zelfstandig in 2030. Aangepast REISadvies” aanbeveling 10: “Sluit regionale innovatie-akkoorden om grootschalige toepassing te bevorderen van digitale technologie die het leven van, en zorgen voor, ouderen thuis makkelijker en aangenamer kan maken”.

Ontwerp
Zover zijn we echter nog niet. Samen gaan we op zoek naar ieders droom en vandaaruit onze gezamenlijke droom destilleren. Ook zullen we gezamenlijk de verfijning van eisen en wensen aan het complex gaan beschrijven. Dat alles uiteraard getoetst aan de begroting.
Met een gedeelde droom en een Plan van Eisen hebben we een architect gevonden die dit verder uitwerkt.
Dit alles is nog een heel traject: heel interessant om invulling aan te gaan geven met een groep mensen die onze visie kan onderschrijven en zich wil inzetten in alle klussen die hieruit voortkomen.

Financiën
Wij richten ons op wooneenheden die in grootte variëren van 70 m² tot 105 m² en in prijs van €300.000 tot €500.000.
Dit bedrag is opgebouwd uit de volgende onderdelen:
* ontwikkelkosten, denk hierbij aan kosten voor notaris, architect, bouwdeskundigen
* grondkosten
* bouwkosten
en hiernaast
* kosten voor een procesbegeleider
* kosten voor bankrekening vereniging, huur vergaderruimten e.d.

Er wordt gewerkt met voor de kosten een projectbegroting die steeds opnieuw wordt bijgesteld in de Algemene Ledenvergadering en met een liquiditeitsbegroting waarin aangegeven staat welk bedrag per fase door de wooneenheden moet worden ingelegd om het geheel te bekostigen.

Parallel hieraan moet er nog wel wat gebeuren:
✔ er moeten voldoende kredietwaardige deelnemers zijn;
✔ de kostenverdelingsafspraken zijn helder;
✔ er is een goede verhouding tussen kosten en waarde waarmee het project financierbaar is bij een bank;
✔ projectbegroting en liquiditeitsplan zijn volledig en inzichtelijk;
✔ architect, aannemer, koopcontracten en afspraken met deelnemers en gemeente zijn helder en staan goed op schrift;
✔ de planning, taakverdeling en organisatie zijn duidelijk waardoor er intern geen conflicten ontstaan en de aansturing van het project helder en transparant is;
✔ er moet door de gemeente Zwolle een omgevingsvergunning worden verleend.