visie en organisatie

Missie
Groeneburenhof wil voor vijftigplussers een levensloopbestendig, duurzaam en energieneutraal wooncomplex realiseren met zelfstandige wooneenheden en gezamenlijke ruimten. Door onderlinge steun en inspiratie zijn bewoners in staat om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen.

Visie
We zien binnen een aantal jaar een boeiende groep mensen voor ons: mensen die elkaar kennen, respecteren, elkaars talenten zien, waarderen, inspireren en elkaar ondersteunen op basis van wederkerigheid.

Zij zijn de bewoners van een mooi, duurzaam, circulair wooncomplex met drie verdiepingen met appartementen, variërend in grootte van 70 tot 105 m2. Het is een speels gebouw met in- en uitspringende balkons en een lift, veilig en comfortabel, en met een grote groene tuin die door de bewoners zelf is vormgegeven. Er zijn zo’n 12 tot 15 zelfstandige wooneenheden, een gezamenlijke ontmoetingsruimte, een gezamenlijke logeerkamer en een gezamenlijke fietsenstalling en werkplaatsje, ook voor tuingereedschap. Wellicht ook elektrische deelauto’s.

Het wooncomplex biedt wooncomfort in een sociale, groene woonomgeving en bevindt zich dicht bij het openbaar vervoer, winkels en een gezondheidscentrum.
De toekomstige bewoners hebben vanaf het begin inspraak bij de planontwikkeling en de indeling van het eigen appartement.

Vereniging Groeneburenhof
De vereniging is sinds 12 mei 2021 officieel bij de notaris vastgelegd. Daarmee is er tevens een inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KVK 82857644) en een bankrekening bij de RegioBank Zwolle.
Een klus die we met een klein groepje gerealiseerd hebben en die nodig is om de volgende stappen te kunnen maken.
Een vereniging geeft ons de mogelijkheid om als rechtspersoon afspraken en contracten aan te gaan. Het is een steviger en betrouwbaarder fundament.

Lid worden
Iedereen die belangstelling heeft voor de Groeneburenhof kan zich, via contact op de website, melden bij ons. Wij houden regelmatig informatiebijeenkomsten en/of kennismakingsgesprekken om over en weer beeld te krijgen van de verwachtingen. Daarna kun je je inschrijven door het inschrijfgeld over te maken en een vragenlijst in te vullen. Dan ben je aspirant-lid en kun je deelnemen aan de Algemene Ledenvergaderingen. Je leert de Groeneburenhof dan steeds beter kennen: zowel de verenigingsleden en het proces van samenwerken als het project van ontwerp en inrichting van het gebouw.

Het is belangrijk dat het van beide kanten klikt. Als het goed is gaan we samen het project vormgeven en buren worden. Na een financiële toets en een gesprek met bestuur en/of enkele leden van de Groeneburenhof kun je definitief deelnemen.
Het hele proces staat beschreven in een stappenplan tot lidmaatschap dat je als aspirant-lid van ons ontvangt.

Statuten
De statuten zijn vastgesteld en op 12 mei 2021 ondertekend bij de notaris. Bekijk de Statuten Groeneburenhof (pdf)

Samenwerking
In het plan de Tippe ontwikkelen zowel de gemeente Zwolle als projectontwikkelaars bepaalde deelgebieden. Wij gaan op deelgebied Stedelijke radialen op plot Y1 ons plan uitwerken samen met MMWZ-groep De Tippe, zie hun site: mmwzdetippe.nl